Modafinil, millenniernas “smarta drog”: hur fungerar den?

Modafinil, även känt som Provigil, Modalert och Modvigil, är ett läkemedel som används för att behandla narkolepsi, letargi och kronisk trötthet. En hel generation av studenter och entreprenörer har dock börjat bekräfta att det kan användas som en smart drog eller förening som förbättrar uppmärksamhet, motivation, inlärning och minne. Det är ett receptbelagt läkemedel i Italien, men generiska motsvarigheter till Modafinil kan lätt köpas på Internet.

Vad är Modafinil?

Smart Drug

Modafinil är ett euforiskt eller vakenhetsfrämjande medel; det är i huvudsak en förening som används för att förbättra vakenheten hos personer som lider av sömnighet eller slöhet under dagen. Det används kliniskt vid narkolepsi, för behandling av sömnighet orsakad av sömnapné etc.

Läkemedlet ökar vakenheten, koncentrationen och minnet hos dem som tar det, vilket underlättar studier, arbete och kreativa aktiviteter och i allmänhet allt som kräver hjärnkraft.

Modafinil fungerar på ett liknande sätt som koffein (även om verkningsmekanismen är helt annorlunda), men mycket effektivare. Modafinil kompenserar naturligtvis inte för den fysiska skada som orsakas av långvarig sömnförlust. På vår webbplats kan du ta reda på var du kan köpa Modafinil i Sverige.

Modafinil verkar på olika områden i hjärnan som spelar en nyckelroll i kognitiva processer och uppmärksamhetsprocesser. Modafinils verkningstid är mellan 4 och 8 timmar, beroende på dosen och hur kroppen bearbetar substansen: hos vissa individer varar effekten tre och en halv timme, hos andra nästan en halv dag.

Provigil används också utanför indikationen för att behandla trötthet och sedering vid ett antal tillstånd, inklusive depression, Parkinsons sjukdom, myotonisk dystrofi, multipel skleros och opioid- och antidepressivt inducerad sömnighet.

Modafinil, en smart drog

Från vad vi har sagt hittills verkar Modafinil vara ett utmärkt stimulerande medel och en “avblåsare” för vissa medicinska tillstånd. Men om du läser den här artikeln är det troligt att du vill använda den som en nootropisk substans eller kognitiv förbättring.

En onlineundersökning som genomfördes 2014 av studentwebbplatsen The Tab visar att en av fem studenter (av ett urval på nästan 2 000 brittiska studenter) har provat eller regelbundet tagit Modafinil för att förbättra kvaliteten på sina studier.

Högst upp på listan ligger Oxford University, en av världens mest prestigefyllda skolor, där 26 % av de tillfrågade Oxonians är Modafinilanvändare. Ett annat intressant resultat av undersökningen är att 9 % av de personer som använder Modafinil tycker att det är fusk, men tar det ändå.

Låter detta för bra för att vara sant? Inte nödvändigtvis.

I en systematisk genomgång av 24 studier från 2015 drogs slutsatsen att Modafinil förbättrar inlärningen – särskilt i långa och komplexa uppgifter – samt beslutsfattande och planering, samtidigt som det har en utmärkt säkerhetsprofil. Några av de granskade studierna visade också på förbättringar inom andra kognitiva områden, t.ex. flexibilitet i tänkandet och begreppsassociation.

Dessutom visar studien att Modafinil förbättrar de kognitiva förmågorna även hos friska unga människor, oavsett sömnkvalitet och sömnmängd. Flera studier hade visserligen visat att kognitionen förbättrades hos personer med sömnbrist och hos narkoleptiker, men få studier hade hittills testat denna effekt hos friska unga vuxna med regelbunden sömn. Den här granskningen visar att Modafinil förbättrar kognitionen hos alla som använder det.

Modafinil vs Adderall

Adderall

I en studie från 2000 jämfördes effekten av Modafinil och Adderall (amfetamin) hos personer med ADHD. Resultaten av studien visade att båda substanserna var effektiva, men de personer som använt Modafinil rapporterade betydligt färre biverkningar. Modafinil är inte heller beroendeframkallande eller vanebildande.

Modafinil slog Adderall när det gäller effekt, men förbättringen var bara några få procentenheter, så de ansågs statistiskt likvärdiga. I slutet av studien beslutade fler deltagare att fortsätta behandlingen med Modafinil än med Adderall.

Modafinil vs Adrafinil

Adrafinil

Adrafinil är det “äldsta” läkemedlet i -afinilfamiljen. Det är en pro-drog till Modafinil: när levern metaboliserar Adrafinil omvandlar enzymer en del av det till Modafinil, men effektiviteten av denna enzymatiska process varierar kraftigt från person till person på grund av genetiska skillnader mellan individer.

Adrafinil kan orsaka ångest, hudirritation och ökade leverenzymer vid långvarig användning och är mindre effektivt än modafinil. Det har upphört att användas i klinisk praxis på grund av dess mindre önskvärda farmakologiska profil.

Modafinil vs Armodafinil

Armodafinil

Modafinil har en kiral formel. Det som säljs under namnen Provigil, Modalert och Modvigil, eller vad vi normalt kallar Modafinil, är ett racemat, dvs. en substans som består av en 50/50-enantiomer av höger och vänster sida. Armodafinil består däremot endast av den rätta enantiomeren.

Det finns både subjektiva och objektiva skillnader i hur de två drogerna påverkar hjärnan. Den högra enantiomeren har en mycket längre verkningstid än den vänstra (den förstnämnda har en halveringstid på 15 timmar jämfört med 4 timmar för den sistnämnda). Modafinil finns i racemisk form, så verkningstiden varierar mellan de två enantiomererna, men är i allmänhet mellan 4 och 6 timmar.

Den högra enantiomeren har också en unik effekt jämfört med den vänstra enantiomeren, eftersom den också fungerar som en partiell D2-receptoragonist, även om denna effekt inte verkar vara avgörande för den euforiska effekten av Modafinil.

Det har föreslagits att armodafinil har en “renare” effekt än modafinil, även om detta är mycket subjektivt. Det som är säkert är att det är mer aktivt per milligram: 150 mg armodafinil motsvarar 200 mg modafinil.

Hur man tar det

Modafinil är ett stimulerande medel och som alla stimulerande medel ger det upphov till tolerans (effekterna minskar om man tar det varje dag). Modafinil tas därför vanligtvis inte mer än tre gånger i veckan. Det är säkert möjligt att ta den oftare, men effekten blir då betydligt mindre.

Dosen av Modafinil för kognitiv förbättring är 200 mg, men även lägre doser, t.ex. 100 mg, används. Den högsta användbara dosen är 400 mg, men det rekommenderas inte att överskrida 200 mg per dag.