De 7 bästa nootropics för uppmärksamhet och motivation

Bland de mest eftertraktade fördelarna med nootropiska medel finns säkerligen ökad koncentration och motivation. Eftersom det inte finns så många studier om användningen av nootropics hos friska unga människor kommer vi att titta på användningen hos personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), eftersom de ämnen som används hos personer med dessa störningar ofta kan förbättra inlärning och koncentration även hos friska personer.

Modafinil

Modafinil (Provigil)

Modafinil är ett medel som främjar upphetsning, på jargong ett euforiserande medel. Kliniskt används det som behandling av narkolepsi och kronisk trötthet, men med tiden har det visat sig vara ett effektivt stimulerande medel även hos friska unga människor, vilket gör det särskilt populärt bland studenter, affärsmän, entreprenörer och alla aktiviteter som kräver koncentration under långa perioder.

Du kan köpa Modafinil i Sverige på vår webbplats.

Nya studier har också undersökt dess potentiella användning som behandling av ADHD. En dubbelblind studie av barn med denna störning visade att 48 % av deltagarna som tog modafinil visade en signifikant ökning av uppmärksamheten, jämfört med 17 % som fick placebo.

Otaliga andra studier har visat att modafinil ökar kognitionen, minnet och motivationen hos personer som använder det, utan större biverkningar: en systematisk genomgång av 24 studier om modafinil visade till exempel att modafinil förbättrar uppmärksamhet, inlärning och minne, även hos friska personer.

Även om modafinil delvis fungerar genom att modulera dopaminreceptorer har det inte samma beroende- och missbrukspotential som amfetamin eller farmakologiska stimulantia.

Fenylpiracetam

Phenylpiracetam

Fenylpiracetam är ett derivat av piracetam med tillägg av en fenylgrupp. Detta förändrar dess verkningsmekanism avsevärt: den är mycket mer stimulerande än piracetam och mer potent (vi talar om en genomsnittlig dos på 100 mg jämfört med 1000 mg piracetam).

Fenylpiracetam är effektivt för att förbättra koncentrationen och inlärningen, vilket resulterar i en bättre koncentrationsförmåga. En studie på möss visade att fenylpiracetam förutom att förbättra minnet även har en antidepressiv effekt. Tyvärr finns det, precis som för piracetam, inte många studier på människor.

En av nackdelarna med fenylpiracetam är att det, till skillnad från andra föreningar, inte kan användas i all oändlighet, eftersom tolerans mot dess stimulerande effekter utvecklas ganska snabbt. Det kan därför vara klokt att alternera användningen med andra stimulerande nootropika, som modafinil eller sulbutiamin.

Sulbutiamin

Sulbutiamin

Sulbutiamin är ett derivat av vitamin B1 (tiamin). Den används i Sverige för att behandla astheni och kronisk trötthet.

Detta ämne ökar inte bara nivåerna av tiamin, som är viktigt för omvandlingen av kolhydrater till energi för hjärncellerna, utan har också en modulerande effekt på glutamatergiska och dopaminerga receptorer i den prefrontala cortexen, den främre delen av hjärnans frontallob som bland annat ansvarar för beslutsprocesser och uppmärksamhet.

En studie på möss visade sedan att sulbutiamin förbättrar långtidsminnet genom en mekanism av kolinergtyp.

L-Tyrosin

L-Tyrosin

L-Tyrosin är en aminosyra som fungerar som en föregångare till neurotransmittorerna dopamin och noradrenalin, som är extremt viktiga för uppmärksamhet, motivation och njutning.

En studie visade att tillskott av tyrosin och 5-HTP (en föregångare till serotonin), som togs på morgonen respektive kvällen, minskade ADHD-symptomen hos 77 % av deltagarna.

I en annan studie förbättrade 2 g L-Tyrosin per dag den kognitiva och fysiska prestandan hos personer som genomgick militär träning.

Tyrosin minskar också vissa negativa effekter på psyket som orsakas av sömnbrist, till exempel hos personer som arbetar på natten.

Det är viktigt att ta tyrosin på tom mage för att förhindra att det konkurrerar med andra aminosyror i kosten.

Koffein

Koffein

Koffein är det mest använda psykoaktiva ämnet i världen. Det är ett känt stimulerande medel: koffein hämmar aktiveringen av adenosinreceptorer, vilket är orsaken till den välkända känslan av mental vakenhet och stimulans.

I olika studier har man undersökt koffeinets kognitionsfrämjande effekt: det är till exempel känt att det förbättrar reaktionstiden. Effekten på inlärning är dock mindre tydlig: enligt en studie förbättrar koffein inlärningen av passivt presenterad information, men har ingen effekt när materialet studeras avsiktligt.

Koffein har också en ångestframkallande effekt, särskilt i höga doser. Därför kombinerar nootropiska entusiaster användningen av koffein med L-theanin, en aminosyra som finns i små mängder i grönt te och som, när den används tillsammans med koffein, kan minska bieffekterna av det senare och öka den kognitiva prestandan långt utöver vad enbart koffein tillåter.

Fasoracetam

Fasoracetam

Fasoracetam är ett annat derivat av piracetam. Tillsammans med Coluracetam tillhör det den senaste generationen racetamer och har en särskild verkningsmekanism.

Fasoracetam studeras faktiskt som ett alternativ till traditionella stimulantia vid ADHD: en studie från 2018 visade att det är effektivt hos ungdomar med uppmärksamhetsstörningar, särskilt hos dem med en genetisk mutation av mGluR-receptorn.

Vi talar om en mycket mer potent substans än piracetam: jämfört med 1000 milligram eller mer piracetam är en genomsnittlig dos fasoracetam cirka 10 mg.

Tyvärr finns det inte många studier på människor om fasoracetam, men från de experiment vi hittar på nätet verkar det vara en av de mest effektiva nootropiska ämnena för uppmärksamhet och inlärning.

Piracetam

Piracetam (Nootropil)

Piracetam är för alla praktiska syften förfadern till den nootropa familjen. Det användes i över trettio år som en kompletterande behandling för demens, Alzheimers sjukdom och andra kognitiva störningar i samband med ålderdom, innan det återupptäcktes som ett tillägg för kognitiv förbättring.

I en studie jämfördes effektiviteten av piracetam med atomoxetin (ett läkemedel som används för ADHD) vid behandling av ADHD hos barn. Båda läkemedlen var effektiva, men piracetam tog längre tid att verka än atomoxetin, som också var överlägset i vissa avseenden.

Tyvärr finns det inte mycket forskning om användningen av piracetam hos friska människor, men det är en särskilt säker substans och verkar, åtminstone enligt erfarenheterna hos dem som använt den, förbättra vissa kognitiva parametrar, som inlärning och konceptuell bearbetning.

Det kan därför vara tillrådligt att ta piracetam tillsammans med något av de andra kosttillskott som nämns i denna lista. Piracetam är också ett receptbelagt läkemedel, så du kan inte köpa det online.