De 7 beste nootropica voor aandacht en motivatie

Onder de meest gezochte voordelen van nootropica vinden we zeker de toename van concentratie en motivatie. Aangezien er niet veel studies zijn over het gebruik van nootropica bij gezonde jongeren, zullen wij het gebruik ervan bij mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bekijken, aangezien de stoffen die bij mensen met deze stoornissen worden gebruikt, vaak ook bij gezonde personen het leer- en concentratievermogen kunnen verbeteren.

Modafinil

Modafinil (Provigil)

Modafinil is een opwekkingsbevorderend middel, in het jargon een euforiserend middel. Klinisch wordt het gebruikt als behandeling voor narcolepsie en chronische vermoeidheid, maar in de loop der tijd is gebleken dat het ook bij gezonde jonge mensen een effectief stimulerend middel is, waardoor het bijzonder populair is bij studenten, zakenmensen, ondernemers en bij elke activiteit waarvoor langdurige concentratie vereist is.

U kunt Modafinil kopen in Nederland op onze website.

Recente studies hebben ook onderzocht of het kan worden gebruikt als behandeling voor ADHD. Een dubbelblind onderzoek bij kinderen met de stoornis toonde aan dat 48% van de deelnemers die modafinil innamen een aanzienlijke toename van de aandacht vertoonden, vergeleken met 17% die een placebo innamen.

Talloze andere studies hebben aangetoond dat modafinil de cognitie, het geheugen en de motivatie verhoogt bij mensen die het gebruiken, zonder grote bijwerkingen: een systematische review van 24 studies over modafinil toonde bijvoorbeeld aan dat het de aandacht, het leren en het geheugen verbetert, zelfs bij gezonde mensen.

Hoewel modafinil gedeeltelijk werkt door de dopaminereceptoren te moduleren, heeft het niet het verslavings- en misbruikpotentieel van amfetaminen of farmacologische stimulerende middelen.

Ons team vergeleek Modafinil met vergelijkbare stoffen.

Fenylpiracetam

Phenylpiracetam

Fenylpiracetam is een derivaat van piracetam waaraan een fenylgroep is toegevoegd. Dit verandert het werkingsmechanisme aanzienlijk: het is veel stimulerender dan piracetam, en krachtiger (we hebben het over een gemiddelde dosis van 100 mg tegenover 1000 mg van piracetam).

Fenylpiracetam is effectief in het verbeteren van concentratie en leren, wat zich vertaalt in een beter concentratievermogen. Een studie op muizen toonde aan dat fenylpiracetam, naast het verbeteren van het geheugen, ook een antidepressieve werking heeft. Helaas zijn er, net als bij piracetam, niet veel studies bij mensen.

Een van de nadelen van fenylpiracetam is dat het, in tegenstelling tot andere verbindingen, niet onbeperkt kan worden gebruikt, omdat de tolerantie voor de stimulerende effecten vrij snel toeneemt. Het kan daarom raadzaam zijn het gebruik af te wisselen met andere stimulerende nootropica, zoals modafinil of sulbutiamine.

Sulbutiamine

Sulbutiamine

Sulbutiamine is een derivaat van vitamine B1 (thiamine). Het wordt in Frankrijk gebruikt als behandeling voor asthenie en chronische vermoeidheid.

Deze stof verhoogt niet alleen het gehalte aan thiamine, dat belangrijk is voor de omzetting van koolhydraten in energie voor de hersencellen, maar heeft ook een modulerend effect op glutamaterge en dopaminerge receptoren in de prefrontale cortex, het voorste deel van de frontaalkwab van de hersenen dat verantwoordelijk is voor onder andere besluitvormingsprocessen en aandacht.

Een studie bij muizen toonde vervolgens aan dat sulbutiamine het langetermijngeheugen verbetert via een mechanisme van het cholinerge type.

L-Tyrosine

L-Tyrosine

L-Tyrosine is een aminozuur dat fungeert als precursor van de neurotransmitters dopamine en noradrenaline, die uiterst belangrijk zijn voor aandacht, motivatie en plezier.

Eén studie toonde aan dat suppletie met tyrosine en 5-HTP (een precursor van serotonine), respectievelijk ‘s morgens en ‘s avonds ingenomen, de ADHD-symptomen bij 77% van de deelnemers verminderde.

In een andere studie verbeterde 2 g L-Tyrosine per dag de cognitieve en fysieke prestaties van proefpersonen die een militaire training ondergingen.

Tyrosine vermindert ook enkele van de negatieve effecten op de psyche die veroorzaakt worden door slaaptekort, bijvoorbeeld bij mensen die ‘s nachts werken.

Het is belangrijk tyrosine op een lege maag in te nemen om te voorkomen dat het bij de absorptie concurreert met andere aminozuren in de voeding.

Cafeïne

Cafeïne

Cafeïne is de meest gebruikte psychoactieve stof ter wereld. Het is een bekend stimulerend middel: cafeïne remt de activering van adenosinereceptoren, waardoor het het welbekende gevoel van geestelijke alertheid en stimulatie opwekt.

Verschillende studies hebben het pro-cognitieve effect van cafeïne onderzocht: het is bijvoorbeeld bekend dat het de reactietijden verbetert. Het effect op het leren is echter minder duidelijk: volgens één studie verbetert cafeïne het leren van passief gepresenteerde informatie, maar heeft het geen effect wanneer de stof opzettelijk wordt bestudeerd.

Cafeïne heeft ook een angstopwekkend effect, vooral in hoge doses. Daarom combineren liefhebbers van nootropica het gebruik van cafeïne met L-theanine, een aminozuur dat in kleine hoeveelheden voorkomt in groene thee en dat, wanneer het samen met cafeïne wordt gebruikt, in staat is de bijwerkingen van laatstgenoemde te verminderen en de cognitieve prestaties veel verder te verhogen dan wat cafeïne alleen mogelijk maakt.

Fasoracetam

Fasoracetam

Fasoracetam is een ander derivaat van piracetam. Samen met coluracetam maakt het deel uit van de nieuwste generatie “racetams” en heeft het een bijzonder werkingsmechanisme.

Fasoracetam wordt in feite bestudeerd als alternatief voor traditionele stimulerende middelen bij ADHD: een studie uit 2018 toonde de effectiviteit ervan aan bij adolescenten met aandachtsstoornissen, vooral bij degenen met een genetische mutatie van de mGluR-receptor.

We hebben het hier over een veel krachtiger stof dan piracetam: vergeleken met 1000 milligram of meer piracetam is een gemiddelde dosis van fasoracetam ongeveer 10 mg.

Helaas zijn er niet veel menselijke studies over fasoracetam, maar uit de experimenten die we op het net vinden, lijkt het een van de meest effectieve nootropica voor aandacht en leren te zijn.

Piracetam

Piracetam (Nootropil)

Piracetam is, in alle opzichten, de stamvader van de nootropische familie. Het werd meer dan dertig jaar lang gebruikt als aanvullende behandeling voor dementie, de ziekte van Alzheimer en andere cognitieve stoornissen die samenhangen met ouderdom, voordat het werd herontdekt als supplement voor cognitieve verbetering.

In een studie werd de doeltreffendheid van piracetam vergeleken met die van atomoxetine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor ADHD) bij de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit bij kinderen. Beide middelen waren effectief, maar piracetam had meer tijd nodig om te werken dan atomoxetine, dat ook in sommige opzichten superieur was.

Helaas is er niet veel onderzoek gedaan naar het gebruik van piracetam bij gezonde mensen, maar het is een bijzonder veilige stof en, althans volgens de ervaringen van degenen die het hebben gebruikt, lijkt het bepaalde cognitieve parameters te verbeteren, zoals leren en conceptuele verwerking.

Daarom kan het verstandig zijn om piracetam samen met een van de andere in deze lijst genoemde supplementen in te nemen. Piracetam is ook een receptplichtig geneesmiddel, dus je kunt het niet online kopen.